background img
banner

Məsciddən Quran götürüb evdə oxumaq olarmı?

Increase text size Decrease text size

Sual: Əgər məscidə vəqf olunmuş Quranı oradan çıxarsaq və evə aparsaq, bir gün sonra isə həmin məscidə qaytarsaq, hökmü necə olacaq?

Cavab: Məscid vəsaitlərini, o cümlədən Quranı oradan çıxarmaq vəqfin xüsusiyyətinə bağlıdır. Əgər məsciddə istifadə olunması üçün vəqf olunubsa, məsciddən bayıra çıxarmaq caiz deyil. Buna görə də, əgər bir şəxs Quranı məsciddən çıxararsa, vəqfin ziddinə iş görmüşdür. Məsələni bildiyi və qəsdən belə etdiyi təqdirdə günah etmişdir. Gərək onu məscidə qaytarsın. 

Tarix : 2016-10-11Baxış sayı : 233