background img
banner

Necə edək ki, sözlərimiz və nəsihətlərimiz övladlarımızda təsir qoysun?

Increase text size Decrease text size

1. Zərurət miqdarı ilə kifayətlənin. Ard-arda olunan nəsihət övladların tərsliyinə səbəbolur və onlarda nadürüst, bəyənilməyən rəftarın möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır. Diqqətinizdə saxlayın ki, hətta yetkin yaşlı insanlar da nəsihəti çətinliklə qəbul edirlər.

2. Nəsihətlərinizə əvvəlcə özünüz əməl edin və daha sonra övladlarınıza tövsiyə edin. Hədislərin birində belə qeyd edilmişdir ki, “Əgər alim öz biliyinə əməl etməsə, onun nəsihəti yağış qətrəsi daş üzərindən sürüşdüyü kimi qəlblərdən sürüşüb gedər”.

3. Nəsihətin təsirli olması üçün özünüzlə övladlarınız arasında hissi və emosional rabitə qurmalısınız. Övladın qəlbi yalnız valideyninin onunla ünsiyyət qurduğu, ona munis olduğu zaman meyl edir. İmam Əli buyurmuşdur: “İnsanların qəlbləri vəhşidir (yəni əhlilləşməyibdir). Ona görə də kim onlara ülfət göstərsə, həmin kəsə tərəf üz tutarlar”. Qəlb əlaqəsinə mane olan amillər sanki dəmirin üzərini örtən pasa bənzəyir. Belə ki, bu paslıq dəmirin parlaqlığının qarşısını alır.

4. Nəsihət verərkən üzünüz gülsün. Üzü turşutmaq nəsihətin təsir dərəcəsini aşağı salır.

5. Danışarkən yumşaq səslə danışın. Sözləri, xatırlatmanı aram şəkildə başa salın.
Allah-taala Musa ilə Harunu Fironun yanına göndərəndə onlara buyurdu ki, Fironla yumşaq tərzdə danışsınlar. Çünki bu cür tərzdə danışıq Fironun öyüd-nəsihət qəbul etməsinə və qorxub-çəkinməsinə səbəb ola bilərdi.

6. Sizin gənclərə etdiyiniz nəsihət və məsləhət gizli olmalıdır. Diqqət etmək lazımdır ki, adətən yeniyetmələr müəyyən xüsiyyətlərinə görə camaat arasında olunan nəsihəti eşitmirlər.

7. Nəsihət və tövsiyələrdə bunun övladın mənfəət və məsləhəti üçün olduğuna diqqət yetirin. Daha öz mənfəət və çıxarlarınız naminə nəsihət etməyin. Əgər övladlarınız etdiyiniz nəsihətlərin sizin mənafeyinizə uyğun olduğunu hiss etsə, bu nəsihət onda elə də təsir buraxmayacaqdır.

Hazırladı: Fərid Abdullah.

Tarix : 2016-10-18Baxış sayı : 1494