background img
banner

Rəvayətlərdə yaxşılıqlara dəvət etməyin mövqeyi

Increase text size Decrease text size

Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Yaxşılıqlara dəvət edənlər yer üzərində Allahın canişinləridir”.

Möminlərin Əmiri Əli (ə) buyurmuşdur: “Bütün xeyir işlər, hətta Allah yolunda cihad belə, yaxşılıqlara dəvətlə müqayisədə ağız suyunun dəryanın suyuna olan nisbəti kimidir”. (“Nəhcül-Bəlağə”, hikmət 377)

Həzrət Əli (ə) buyurmuşdur: “Yaxşılıqlara dəvət və pisliklərdən çəkindirmək ümumi camaat üçün bir məsləhətdir (çünki onların yaxşı işlərə olan stimulu artsın). Pisliklərdən çəkindirmək azğınlığa meyilləri çox olan ağılsız fərdlər üçün güclü kontrol vasitəsidir”. (“Nəhcül-Bəlağə”, hikmət 252)

İmam Baqir (ə) şikayət edərkən buyurmuşdur: “Elə fərdlər var ki, əgər namaz onların malına, yaxud canına zərər vursa, onu tərk edərlər; o cür ki, vacibatın ən böyüyü və ən şərəflisi olan – yaxşılıqlara dəvət və pisliklərdən çəkindirməyi elə ona xatir boş buraxdılar”. (“Əl-Kafi”, c.4, s.55)

Tarix : 2016-10-19Baxış sayı : 201