background img
banner

Quran inkişaf və oyadış kitabıdır

Increase text size Decrease text size

“Biz sizə içində zikriniz olan bir Kitab nazil etdik. Məgər başa düşmürsünüz?” (Ənbiya, 10)

İzah və açıqlamalar
- “Zikriniz” – ya xatırlatma vasitəsi mənasındadır, ya da “izzətinizin və adınızın mənbəsidir” mənasındadır. Şərafət və şöhrət mənasında da gəlmişdir. İmam Kazim (əleyhissəlam) bu ayənin barəsində buyurmuşdur ki, “Orada zikriniz vardır” – cümləsindən məqsəd odur ki, kitabda zikr olunmuşdur ki, Peyğəmbərdən sonra itaət imamadır. Yəni sizin izzət və şərəfiniz Peyğəmbərdən sonra imama itaət etməkdədir.
- Kitab və qanun Allah tərəfindən olan rüşd və oyatma vasitəsidir.
- Səmavi kitabların nazil olma səbəblərindən biri xatırlatma və insanlara kəramət bəxş etməkdir.
- Ərəb qövmü və Hicaz ərazisi Quranın bərəkəti sayəsində əziz və adlı-sanlı oldular.
- Əgər insan düşünüb-daşınsa, mütləq vəhy və səmavi Kitaba sarı ehtiyac əlini uzadacaqdır.
- Camaatın fitri meyllərindən onlara yol göstərmək üçün kömək alaq.
- Peyğəmbərləri təkzib etmək ağılsızlıqdır. Çünki Quran maarifi ağılla həmahəngdir.

Mənbə: “Nur” təfsiri, c.5, s.428/Ənbiya surəsi, 10-cu ayə.
Hazırladı: F.A.

Tarix : 2016-10-30Baxış sayı : 1474