background img
banner

Dünya və axirəti tanımaq

Increase text size Decrease text size

"Bu dünya həyatı əyləncə və oyundan başqa bir şey deyildir. Axirət yurdu isə əsl həyatdır. Kaş ki, biləydilər!" (Ənkəbut, 64)

Bildirişlər 
- Dünyanın yaradılışı hədəf və hikmətə əsaslanır. Lakin axirətdən qəflətdə olmaq, dünyapərəstlik və onda qərq olmaq isə səfehlikdəndir. (əyləncə və oyun)
- Hər yerdə camaatın dilxoşluğu qarşısında susmaq keçərli deyil. Bəzən çığırmaqla olsa belə, bixəbər və qafil olanları ayıltmaq lazımdlr. 
- Təbliğ metoduna görə, nə vaxt pis işdən çəkindirsəniz, onun yerinə alternativ olaraq yaxşılığı təqdim edin. 
4. Əbədi və əsl həyat axirət yurdudur. 
5. Camaat axirət həqiqətlərindən məlumatsızdırlar, yoxsa dünyaya bu qədər bel bağlamazdılar.

"Nur" təfsirindən istifadə olunub
F.A.

Tarix : 2016-10-31Baxış sayı : 272