background img
banner

Quranda mələklər

Increase text size Decrease text size

Cəbrail (Ruhul-Əmin) (Vəhyin nazil olmasına məmur olan kəs): “Cibril” ifadəsi Quranda üç dəfə gəlmişdir: “Bəqərə” surəsi, 97-98; “Təhrim” surəsi, 4.

Marut (Sehrin fitnəsini dəf etmək üçün sehr öyrədən): Quranda bir dəfə gəlmişdir: “Bəqərə” surəsi, 102.

Harut (Sehrin fitnəsini dəf etmək üçün sehr öyrədən): Quranda bir dəfə gəlmişdir: “Bəqərə” surəsi, 102-ci ayə.

Mikal (Mikail): Quranda bir dəfə gəlmişdir: “Bəqərə” surəsi, 98-ci ayə.

Malik: (Cəhənnəmin nəzarətçisi): Quranda bir dəfə gəlmişdir: “Zuxruf” surəsi, 77-ci ayə.

Mələkul-Mövt (Ölüm mələyi – ruhları almaqla vəzifələndirilmişdir): Quranda bir dəfə gəlmişdir: “Səcdə” surəsi, 11-ci ayə.

Ətid və Rəqib (Yaxşı və pis əməlləri yazmaq üçün vəzifələndirilən mələklər): Hər ikisi Quranda bir dəfə gəlmişdir: “Qaf” surəsi, 18-ci ayə.

Hazırladı: F.A.

Tarix : 2016-10-31Baxış sayı : 518