background img
banner

İmam Həsənin övladları

Increase text size Decrease text size

İmam Həsənin övladlarından Həsən Müsənna, Zeyd, Əmr və Hüseyn Əsrəm adlı dörd övladı oğul-uşaq sahibi oldular. Hüseyn Əsrəm və Əmrin nəsli tezliklə aradan getdi. Təkcə Həsən Müsənna və Zeyd ibn Həsən qaldı. 

İmam Həsənin övladları həsəni seyidlər adlandılar. Bu xanədan tarix boyunca bir çox ictimai və siyasi hərəkatlara malik olmuşdur. Onlar iki və üçüncü yüz illikdə qiyamlar qaldırdı, müxtəlif yerlərdə islam höküməti qurdular. Belə ki, həmin hökümətlərdən bəziləri indiki zamana qədər qalmaqdadır. Seyidlərdən olan bu silsilə bəzi məntəqələrdə şəriflər kimi məşhurdurlar. 

Təbətəbai, Müdərris, Həkim və sair ailələr həsəni seyidləri qolundandırlar.

Tarix : 2016-10-17Baxış sayı : 639